"Про затвердження графіків особистих та виїзних прийомів громадян, графіку функціонування телефонного зв’язку з населенням «Гаряча лінія», графіку прийому усних звернень за допомогою програмного забезпечення «Skype» на 2021 рік" від 23.04.2021 № 111


АВДІЇВСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
(АВДІЇВСЬКА МІСЬКА ВЦА)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23.04.2021                                  Авдіївка                                       № 111
 
Про затвердження графіків особистих та виїзних прийомів громадян, графіку функціонування телефонного зв’язку з населенням «Гаряча лінія», графіку прийому усних звернень за допомогою програмного забезпечення «Skype» на 2021 рік

З метою забезпечення виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», на виконання доручення голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 березня 2021 року № 6/9-21, керуючись статтею 40 Конституції України, Законом України «Про звернення громадян», Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», з о б о в ’ я з у ю:
1. Затвердити, з урахуванням вимог заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2:
1.1. Графік проведення особистого прийому громадян керівництвом Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області (додаток 1).
1.2. Графік проведення виїзних прийомів громадян керівництвом Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області (додаток 2).
2. Забезпечити функціювання телефонного зв’язку з населенням «Гаряча лінія» керівництвом Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області за номерами телефону +380990001321; (06236)3-15-44 (додаток 1).
3. Забезпечити можливість викладення усного звернення громадянами до керівництва Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області за допомогою програмного забезпечення «Skype» (додаток 1).
4. Заступникам керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області:
4.1. Забезпечити дотримання графіків проведення особистих та виїзних прийомів громадян, з урахуванням вимог заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, графіку проведення телефонного зв’язку з населенням «Гаряча лінія», графіку прийому усних звернень за допомогою програмного забезпечення «Skype».
4.2. Погоджувати у разі відсутності керівних працівників з поважних причин (хвороба, відрядження, відпустка) заміну іншою посадовою особою за розподілом обов’язків на особистих та виїзних прийомах громадян;
4.3. Особистий прийом громадян проводити в кабінеті № 4 Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області протягом робочих днів тижня з 09.00 до 12.00.
5. Загальному відділу Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області (Роменська) забезпечити публікації на офіційному веб-сайті Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області графіків проведення особистого прийому громадян, виїзних прийомів громадян, графіку функціювання телефонного зв’язку з населенням «Гаряча лінія» керівництвом Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області, графіку прийому усних звернень за допомогою програмного забезпечення «Skype», висвітлення аналітичних матеріалів та відомостей про роботу зі зверненнями громадян.
6. Відділу з організаційної роботи та питань інформаційної і внутрішньої політики Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області (Пилипенко) забезпечити проведення прийомів громадян засобами телекомунікацій, з урахуванням вимог заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
7. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 11 січня 2021 року «Про затвердження графіків особистих та виїзних прийомів громадян, графіку функціонування телефонного зв’язку з населенням «Гаряча лінія» на 2021 рік».
8. Координацію дій за виконанням розпорядження покласти на загальний відділ Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області (Роменська), контроль - на заступника керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області Юлію Котову.

Керівник Авдіївської міської
військово-цивільної адміністрації                         Віталій БАРАБАШ


Додатки