Новації Закону №1072: списання недоїмки платникам єдиного внеску

Головне управління ДПС у Донецькій області інформує, що Законом України від 04.12.2020 р. № 1072-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (далі – Закон № 1072-ІХ) внесено зміни до п.9 прим. 15 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464-VI).

Пунктом 915 Прикінцевих та перехідних положень Закону №2464-VI фактично продовжуються процедури, передбачені при списанні сум недоїмки з єдиного внеску, а також штрафів і пені, на виконання вимог пункту 915 Прикінцевих та перехідних положень Закону №2464-VI у попередній редакції, однак з певними відмінностями.
Коло суб’єктів, які мають право на списання розширюється та поширюється як на осіб, що на дату подання заяви про списання є платниками єдиного внеску фізичними особами – підприємцями (крім фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, так і на осіб, які у періоді з 01.01.2017 до дати подання заяви про списання вважалися такими платниками.
Також встановлюється новий період, протягом якого платники (особи) можуть звернутися за списанням – до 01.03.2021 року. Таким чином, всі платники (особи, які у періоді з 01.01.2017 року до дати подання заяви вважалися платниками) єдиного внеску, які з будь-яких причин не звернулися до контролюючих органів за списанням у термін, попередньо визначений Законом №2464-VI (сплинув 31.08.2020), можуть це зробити до 01.03.2021 року.
При цьому платникам єдиного внеску, які звернулися із заявами про списання недоїмки, штрафних санкцій та пені на підставі Закону України №592-IX від 13.05.2020 «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників» (далі – Закон №592) зі змінами, внесеними Законом України від 14.07.2020 №786-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб – підприємців» (далі – Закон №786) у строк до 31.08.2020, але їх діяльність як фізичних осіб - підприємців або осіб, які провадять незалежну професійну діяльність на момент звернення вже була припинена в періоді з 01.01.2017 до 03.06.2020 не потрібно звертатися із заявою повторно.
Органи ДПС здійснюють списання щодо таких платників на підставі документів, які були подані раніше на підставі Законів №592 та №786.
Зазначене стосується виключно платників, заборгованість яких виникла до 03.06.2020 року. У разі наявності у вказаної категорії платників заборгованості з єдиного внеску, що виникла з 03.06.2020 і пізніше, відпрацювання такої частини заборгованості здійснюється на підставі повторно поданої заяви платника з урахуванням вимог Закону №1072-ІХ.
Водночас, всі інші суб’єкти (які не зверталися раніше, або яким було відмовлено у списанні через недотримання вимог до обов’язкових документів, необхідних до списання відповідно до Закону № 2464-VI) для проведення органами ДПС заходів щодо списання недоїмки, штрафних санкцій та пені з єдиного внеску відповідно до пункту 915 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 2464-VI (у редакції Закону №1072-ІХ) особам, на яких розповсюджується положення цього пункту, можуть звернутися із відповідною заявою про списання до територіального органу ДПС, у якому вони перебувають (перебували) на обліку, як платники єдиного внеску.
Списання заборгованості зі сплати єдиного внеску здійснюватиметься щодо недоїмки зі сплати єдиного внеску, несплаченої станом на 01.12.2020 року, - за період з 01.01.2017 до 01.12.2020, а також щодо штрафів та пені, нарахованої на ці суми недоїмки – за період з 01.01.2017 включно до дати подання заяви про списання недоїмки.
Умовами, за яких суб’єктам звернення можливе списання сум заборгованості з єдиного внеску (відповідно до пункту 915 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 2464-VI) є:
відсутність у суб’єкта звернення доходу (прибутку) від його діяльності протягом періоду з 01.01.2017 до 01.12.2020 року;
подання до 01.03.2021 державному реєстратору за місцем знаходження реєстраційної справи фізичної особи – підприємця заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності (якщо така заява не була подана раніше) (для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, або у періоді з 01.01.2017 до дати подання заяви провадили таку діяльність, - до органу ДПС за основним місцем обліку заяви про зняття з обліку як платника єдиного внеску, якщо така заява не була подана раніше);
подання до 01.03.2021 до органу ДПС звітності відповідно до вимог частини другої статті 6 Закону № 2464-VI за період з 01.01.2017 до 01.12.2020 за умови, якщо вона не була подана раніше.
У випадку виникнення з дня, наступного за днем подання заяви, заборгованості зі сплати штрафів та пені, нарахованих за період з 01.01.2017 до 01.12.2020 року, такі суми заборгованості не підлягають списанню.
У випадку виникнення недоїмки після 01.12.2020 року, така недоїмка не підлягає списанню.
Одночасно, ГУ ДПС у Донецькій області надає орієнтовну форму заяви про списання заборгованості (недоїмки) у вказаному порядку згідно до Закону №2464-VI.

Заява

про списання недоїмки, штрафних санкцій та пені з єдиного внеску відповідно до п. 915 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 08 липня 2010 року № 2464