Оголошення про придбання житлових приміщень з метою формування фонду для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у місті Авдіївка Донецької області

Комісія щодо придбання житлових приміщень з метою формування фонду для тимчасового користування внутрішньо переміщених осіб у місті Авдіївка Донецької області від 03.09.2020 р. №841) повідомляє про проведення конкурсу щодо придбання житла (5-ти двокімнатних квартир) для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.
Для участі у конкурсі подаються:
1 Заява про участь у конкурсі із зазначенням: прізвища, імені, по-батькові фізичної особи, її місце проживання, номера телефону.
2. Інші документи:
2.1. пропозиція щодо житлового приміщення (перелік із визначенням характеристик житлового приміщення, ціни, адреси);
2.2. копія паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової карти платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті);
2.3. інформація з Державного реєстру прав із відомостями про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження (документи, які підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження);

2.4. копії правовстановлюючих документів (документи, які підтверджують право власності, технічний паспорт);
2.5. копія довідки з обслуговуючого банку (банків) про стан відкритих розрахункових рахунків та про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами;
2.6. документ, що посвідчує відсутність на час подання конкурсних пропозицій осіб, які зареєстровані в житловому приміщенні, що подається на конкурс;
2.7. довідка балансоутримувача будинку та/або експлуатуючої організації про відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги;
 2.8. оцінка вартості житла відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну діяльність в Україні» та позитивний висновок рецензента;
 2.9. фотокартки квартири.
 Закупівля житла за рахунок бюджетних коштів в установленому законодавством порядку здійснюється з урахуванням наступних вимог:
 придбання благоустроєного (впорядкованого) житла, яке відповідає санітарно-технічним вимогам, виходячи з норми 6 кв. метрів на одну особу;
 дотримання вартості придбання одного кв. метра загальної площі (з урахуванням податків) житла в межах опосередкованої вартості спорудження житла, яка визначається Міністерством розвитку громад та територій України на 2020 рік, при цьому вартість житла не повинна перевищувати вартість, визначену за результатами незалежної оцінки відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну діяльність в Україні» та у разі наявності позитивного висновку рецензента;
 визначення за результатами закупівлі вартості придбання одного кв. метра загальної площі житла найнижчою серед запропонованої учасниками конкурсу.
Витрати Учасника, пов'язані з підготовкою та поданням конкурсної пропозиції, не відшкодовуються (в тому числі й у разі відміни конкурсу чи визнання конкурсу таким, що не відбувся).
 Подання та розкриття конкурсних пропозицій.
Спосіб подання конкурсних пропозицій - особисто або поштою. Під час розкриття конкурсних пропозицій секретарем Комісії ведеться протокол. Протокол розкриття конкурсних пропозицій підписується членами Комісії.
  Оформлення конкурсних пропозицій.
 Усі сторінки конкурсної пропозиції Учасника конкурсу повинні бути пронумеровані, а на зворотній стороні останньої сторінки повинен бути зроблений запис, в якому вказуються цифрами і прописом кількість пронумерованих сторінок, який засвідчується підписом Учасника.
 Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, який прошивається до складу пропозиції і рахується як перший аркуш конкурсної пропозиції.
 Конкурсна пропозиція та документи готуються Учасниками в одному примірнику і подаються у письмовій формі (завірена особистим підписом), яка повинна бути прошита, пронумерована у запечатаному конверті з позначкою “ Конкурсна пропозиція ”.
На конверті, крім позначки «Конкурсна пропозиція» повинно бути зазначено:
- повне найменування учасника;
- повне найменування замовника;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення конкурсу.
 Зміст конкурсної пропозиції учасника
 Ціна конкурсної пропозиції:
Ціна конкурсної пропозиції учасника означає суму, за яку учасник передбачає виконати замовлення щодо продажу квартири (будинку).
Ціни вказуються за 1 кв. метр загальної площі квартири.
Ціна пропозиції залишається незмінною до повного виконання сторонами зобов'язань за договором та встановлюється в національній валюті.
Вартість конкурсної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Заявки від продавців житлових приміщень приймаються протягом 14 робочих днів з дня опублікування оголошення про придбання житла на сайті військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області (оголошення опубліковано 28.09.2020 року) за адресою: Донецька область, м. Авдіївка, вул.Молодіжна, б.7 (управління з розвитку міського господарства ВЦА) з 8.00 до 17.00 понеділок – четвер, з 8.00 до 15.45 п'ятниця.
Розгляд конкурсних пропозицій буде проведено 19.10.2020 р. о 10.00 каб. №6 військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області.